top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницата, преди да я използвате. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия.
 
I. Общи разпоредби
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват договор между Вас, наричани за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ” и www.novopokolenie.bg, с който получавате правото да използвате услугите на САЙТA при спазване на условията по-долу. Чрез ползване на САЙТA, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте САЙТA. www.novopokolenie.bg си запазва правaта по всяко време да изменя по своя преценка настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, като изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на САЙТA. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на тoзи САЙТ. Вие получавате правото да използвате услугите на САЙТA единствено за лични/нетърговски цели.
 
II. Авторски права
Съдържанието в САЙТA – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики – e собственост на www.novopokolenie.bg  и/или на неговите партньори и доставчици, и е защитено с авторски права. Нито една част от този САЙТ не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на www.novopokolenie.bg  и/или на неговите партньори и доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони.
 
III. Общо описание на услугите
САЙТЪТ предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн поръчки на стоки и закупуването им от САЙТА. Те Ви предоставят избор на продукти, подробни описания и снимков материал, както и да закупите бързо, удобно и лесно харесани от Вас продукти, които ще бъдат доставени до Вас по един от начините на доставка.
 
IV. Конфиденциалност
САЙТЪТ гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. САЙТА може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на САЙТА, за да изготвят вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни. С ползването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на “бисквитки” от наша страна, които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата според нас услуга.
 
V. Ограничаване на отговорността
Екипа на www.novopokolenie.bg прави всичко възможно, за да поддържа на САЙТА вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. www.novopokolenie.bg не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този САЙТ. www.novopokolenie.bg не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият САЙТ съдържа препратки.
 
VI. Изпълнение на поръчки
За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в САЙТА стоки, Потребителят трябва:
При попълване на електронната форма за поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни.
ПОТРЕБИТЕЛЯT гарантира, че данните, които предоставя в процеса на поръчка, са верни, пълни и точни. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни или непълни данни, САЙТЪТ има право да да не изпълни поръчката.
 
VII. Връщане и замяна
Условия за връщане и замяна:
В случай, че не сте удовлетворени от покупката си, имате право да върнете или замените закупената стока в срок от 7 работни дни след получаването й. В такъв случай, трябва да ни уведомите като позвъните на 0897 881 357 или изпратите имейл на office@novopokolenie.bg . Само след като сте получили потвърждение (по телефон или писмено), можете да върнете закупената стока. Връщането става с пощенска услуга избрана от клиента, като лицето покрива пощенските разходи за връщането. Независимо от случая, клиента покрива пощенските разходи за първоначалното изпращане!

За да бъде приета пратката, тя трябва да отговаря на следните условия:
1. Екипът на www.novopokolenie.bg да е уведомен писмено или по телефона, че пратката ще бъде върната.
2. Продуктът трябва да бъде в състоянието, в което е бил доставен (неразопакован).
www.novopokolenie.bg си запазва правото да не приема върнати продукти, които не отговарят на описаните по-горе условия.
 
Ако ПОТРЕБИТЕЛЯ желае да отмени поръчка, която е направил е необходимо да се свърже с САЙТА до 15мин след като тя е била пусната към www.novopokolenie.bg
Ако има грешно или невалидно въведена информация, както и при опит да се свържем с ПОТРЕБИТЕЛЯ за корегиране на поддадената информация, поръчката се задържа за 7 работни дни, след което тя автоматично става със статус ОТМЕНЕНА!
От ПОТРЕБИТЕЛ с поръчка придобила автоматичен статус ОТМЕНЕНА, www.novopokolenie.bg запазва правото си да отказва приемането на бъдещи поръчки направени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

  • FACEBOOK
  • INSTAGRAM
  • YOUTUBE
  • SPOTIFY
bottom of page